ERKENNINGEN

WELD CERT B.V. is de eerste organisatie in Nederland welke door het Nederlands Instituut voor Lastechniek (NIL)  gemachtigd is om geaccrediteerde lasser- en lasmethodekwalificaties af te nemen. Daarnaast is WELD CERT B.V. ook een door DNV erkende examenorganisatie om geaccrediteerde lasser- en lasmethodekwalificaties af te nemen.

Beide organisaties zijn door de Raad van Accreditatie volgens de EN-ISO/IEC 17024 en de EN-ISO/IEC 17020 gecertificeerd en zijn door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangewezen als onafhankelijke instelling voor drukapparatuur conform Richtlijn 2014/68/EU Pressure Equipment en zijn daardoor Recognized Third Party Organization PED Art 20. Het verkregen lascertificaat wordt over het algemeen overal geaccepteerd.

CERTIFICEREN MET ANDERE NOTIFIED BODIES?

WELD CERT B.V. beschikt over diverse erkende examinatoren en lasdeskundigen. Het is ook mogelijk om uw lassers en lasprocedures te certificeren met diverse andere keuringsinstanties.

×