MEDIA

Weld Cert B.V. wordt regelmatig genoemd in het nieuws. Wij houden u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de lastechniek en de kwalificatie van lassers en lasmethodes. Bekijk op deze pagina actuele artikelen in de media over het behalen van een lascertificaat en verschillende lasmethodekwalificaties.

Een artikel in het vakblad Lastechniek editie juni:

En een persbericht in dezelfde editie van het vakblad Lastechniek:

Een artikel in het

WELD CERT weer in het nieuws, een artikel in Metaalnieuws: WELD CERT neemt persoons- en lasmethodekwalificaties af.

Een mooi artikel in het vakblad Lastechniek: WELD CERT gemachtigd voor afnemen Lasmethodekwalificaties.

Op 1,2 en 3 november kunt u ons ook vinden op de NIL verbindingsweek in de evenementen hal in Gorinchem. Graag ontvangen wij u op stand nr. 321b. Zie ook: booking evenementenhal

Op 3 november 2016: Presentatie EN 15085 op het NIL BIL Symposium 2016
‘’ De toepassing van de EN 15085 wordt al sinds langere tijd geëist als het gaat om het lassen aan railvoertuigen en railvoertuigcomponenten. Er gelden diverse specifieke (praktische) eisen bij het uitvoeren van laswerk waaraan het lasbedrijf moet voldoen. In deze presentatie wordt de werkwijze van de EN 15085 norm nader toegelicht met enkele praktische voorbeelden. Hierdoor wordt meer inzicht verkregen in de eisen welke gesteld worden aan het lasbedrijf tijdens het EN 15085 certificatieproces’’

×