NEN-EN-ISO 15613

De lasnorm NEN-EN-ISO 15613 is een internationale norm bedoeld om lassen die enigszins afwijkend van standaard zijn, te kwalificeren. Deze lassen worden productielassen genoemd. Door een zogenaamde ‘mock-up’ te maken wordt de praktijksituatie zoveel mogelijk nagebootst.

Het maken van dergelijke productielassen is volgens vele constructienormen (zoals EN-1090-2 en EN-15085) een verplichting. Voor de kwalificatie van de lasmethode worden de beproevingen van de proefstukken en het vastleggen van de geldigheidsgebieden uitgevoerd volgens de indeling van de NEN-EN-ISO 15614.

Wilt u weten of uw lassen gekwalificeerd moeten worden door middel van productielassen? Neem dan contact met ons op.

×